Datum 2018 Plats/tid
 14 mars Vårmöte i klubbstugan kl 19:00
 8 maj  Föreningsdag=bryggisättning mm
 16 maj  Föreningsdag=bryggisättning mm
 27 maj  1:a sjösättningsdagen
  2 juni  2:a sjösättningsdagen
  7 juni  Föreningsdag = städning mm.
 14 juni  Föreningsdag = städning mm.
 22 juni  Midsommarafton på Lillhällan
 23 juni  Midsommardag på Lillhällan OBS!! Musik på Lillhällan inställt 2018
 18 augusti  Surströmming på Lillhällan
 1 september  Ljusfest på Kågefjärden
  8 september  1:a båtupptagningen
 13 september  Upptagning av Bergskärsbryggan
 22 september  2:a båtupptagningen
 29 september  Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
  6 oktober  Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
 13 oktober  Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
 14 november  Årsmöte i klubbstugan kl 19:00

På grund av utveckling av hamnen eller om särskilda skäl uppstår ger årsmötet styrelsen uppdrag att göra ändringar i årsprogrammet.