Datum 2017 Plats/tid
 13 mars Vårmöte i klubbstugan kl 19:00
 10 maj  Föreningsdag=bryggisättning mm
 17 maj  Föreningsdag=bryggisättning mm
 20 maj  1:a sjösättningsdagen
  3 juni  2:a sjösättningsdagen
  7 juni  Föreningsdag = städning mm.
 14 juni  Föreningsdag = städning mm.
 17 juni  Båtens dag
 23 juni  Midsommarafton på Lillhällan
 24 juni  Midsommardag på Lillhällan
 19 augusti  Surströmming på Lillhällan
 26 augusti  Ljusfest på Kågefjärden
  9 september  1:a båtupptagningen
 14 september  Upptagning av Bergskärsbryggan
 23 september  2:a båtupptagningen
 30 september  Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
  7 oktober  Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
 14 oktober  Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
 15 november  Årsmöte i klubbstugan kl 19:00

På grund av utveckling av hamnen eller om särskilda skäl uppstår ger årsmötet styrelsen uppdrag att göra ändringar i årsprogrammet.