Datum 2020 Plats/tid
 11 mars Vårmöte i klubbstugan kl 19:00
 6 maj  Föreningsdag=bryggisättning mm
 14 maj  Föreningsdag=bryggisättning mm
 16 maj  1:a sjösättningsdagen
  24 maj  2:a sjösättningsdagen
  1 Juni 3:e sjösättningsdagen
  2 juni  Föreningsdag = städning mm.
  10 juni  Föreningsdag = städning mm.
 juni Båtens dag (Eventuellt)
 19 juni  Midsommarafton på Lillhällan
 20 juni  Midsommardag på Lillhällan
 15 augusti  Surströmming på Lillhällan och i hamnen
 29 augusti  Ljusfest på Kågefjärden
  2 september  1:a båtupptagningen
 Vecka 37  Upptagning av Bergskärsbryggan
 6 september  2:a båtupptagningen
 19 september  3:e båtupptagningen
 28 september Avstängning av vatten på bryggor och hamnplan
 26 september Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
 26 september Upptagning av Lillhällanbryggan
  4 oktober  Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm.
  4 oktober Upptagning av landgång till D-bryggan.
  4 oktober Upptagning av bommar på C-bryggan
 10 oktober Föreningsdag = bryggupptagning, städning mm
 11 november  Årsmöte i klubbstugan kl 19:00

Om det på grund av utveckling av våra anläggningar, eller om det av andra särskilda skäl uppstår behov, ger årsmötet styrelsen befogenhet att göra ändringar i årsprogrammet