Båtpraktik, mörker

Båtpraktik, mörker

publicerad i Nyheter | 0

Båtpraktikintyg (BåtI) är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg (FörI) och kustskepparintyg (KustI).

BåtI (dager) rekommenderas för den som erhållit förarintyg.

BåtI (dager) är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg

BåtI (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg

  • PRIS FÖR KURSEN: (350: – betalas vi kurstillfället. Swish funkar för mig)
  • VAR: preliminärt Kågnäsudden Finnhällan.
  • NÄR: Tillfälle 1 Augusti Lördagen den 26 18.00 – 21.00 söndagen den 27/8 18.00 – 21.00 Vi återkommer med flera tider om behov finns. (max 4 per tillfälle
  • FÖRSÄKRING: Medborgarskolans försäkring gäller för deltagare.
  • TOTALT FÖR KURSEN & EXAMINATIONSAVGIFT: 350: –
  • Vi förbehåller oss att ställa in på kort varsel om väder och vind inte tillåter.

 

Lars Karlsson och Sven-Erik Mattjus Hälsar er välkomna ombord på Blue Lady

Frågor ring Sven-Erik 070 5768215