Föreningsdagar i Kåge Båtklubb samt ändrat datum för första sjösättningen

Föreningsdagar i Kåge Båtklubb samt ändrat datum för första sjösättningen

publicerad i Nyheter | 0

Det återstår mycket att göra i hamnen inför båtsäsongen. Pga låg uppslutning vid vårens tidigare föreningsdagar senarelägger vi därför första sjösättningen samt planerar in fler föreningsdagar.

Slutförande av pågående renovering och komplettering av y-bommar och bryggor. Åtgärder på bryggor efter isens härjningar. Sedvanlig vårrustning av hamnen.

Måndag 7 maj från kl 17.00

Tisdag 8 maj från kl 17.00

Måndag 14 maj från kl 17.00

Onsdag 16 maj från kl 17.00

Tisdag 22 maj från kl 17.00

Kom när du kan. Löpande anmälan utanför verkstaden. Vi är igång från 17.00 och som längst till 21.00. Vi avslutar med mackor och kaffe/te samt lite båtsnack.

Hoppas du har möjlighet att vara med någon av dagarna.

Nytt datum för första sjösättningen är söndag 27 maj.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen