Info från SXK Bottenvikskretsen

Publicerad i Nyheter | 0

Här kommer lite info från SXK Bottenvikskretsen

∆ Norrskärshålet, tavlor målade. De för nordligaste delen nu orange-målade och syns bättre. Den övre på Bredskär kräver trädfällning för att synas bra.
Ledens minsta djup bör vara ca 1,7-1,8 m vid mv.
∆ Buskösundet. Enslinjerna siktröjda och fyra enstavlor utbytta. Ensarna syns bra även om en del arbete återstår.
Ledens minsta djup bör vara ca 1,2 vid mv.
Ledens två grundaste passager är dessutom utprickade av lokala stugägare.
Leden erbjuder, för motorbåtar med måttligt djupgående, en skyddad väg mot t ex Pite-Rönnskär.
∆ Ostnäsudden. Ensad led (vita fläckar på stenar resp. vit fläck + vit tavla) väst och nord om Ostnäsgrundet. Knappast en genväg men en alternativ väg.
Minsta djup på östra utloppet ca 1,2 m (1,7 m exakt på ensen, 1,2 väldigt nära) vid mv.

Lite mera finns på SXK Bottevikskretsens sida.