Kallelse till Kåge båtklubbs vårmöte 2018!

Kallelse till Kåge båtklubbs vårmöte 2018!

publicerad i Nyheter | 0

Vi träffas i KBK:s klubbstuga onsdagen den 14 mars kl. 19 00.
Kom och hör vad som hänt sedan årsmötet och vad som planeras inför båtsäsongen och under sommaren och ända fram till årsmötet.
Givetvis vill vi från styrelsen också höra om du som medlem har idéer på vår båtklubb.
Självklart tar vi en fika också!
Förslag till dagordning
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Vårmötet stadgeenligt utlyst
§ 3. Val av ordförande för mötet
§ 4. Val av sekreterare för mötet
§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 6. Godkännande av dagordning
§ 7. Revidering av Kåge Båtklubbs regler för 2018
Allmänna hamnregler ny punkt 6.
6. Eluttag på bryggor får ej användas för kontinuerlig inkoppling.
§ 8. Rapporter från styrelsen och sektionerna
– EU bidrag
– Bidrag båtsamråd
– Muddring
– Pålning
– Skyltar
– Hjärtstartare
– Gästplatser
– Räddningsstegar
– Introduktion nya medlemma
– Uppgradering av hamnen
– Ny brädfodring magasinet
§ 9. Övriga frågor
§ 10. Avslutning
Styrelsen för KBK hälsar alla medlemmar välkomna!