Här har vi samlat information som du som båtägare eller klubbmedlem behöver kunna nå. Vi finns även på Facebook, klicka här

Avgifter
Årsprogram Kåge Båtklubb
Datum styrelsemöten
Destruktion av nödraketer
Hänt nått
Regler Kåge båtklubb
Sjösättning/Upptagning
Stadgar
Styrdokument/vision
Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR)
Vårmöte 2016 protokoll
Årsmöte 2016 protokoll
Vårmöte 2017 protokoll
Årsmöte 2017 protokoll
Vårmöte 2018 protokoll
Årsmöte 2018 protokoll