Sommar kontakter 2020

Så här når du oss på telefon!

Under sommarmånaderna så kan du inte nå oss på telefon 072 720 69 52.

Du får ringa den i KBKs styrelse som har telefonjour.

Följande veckor har en person ur styrelsen telefonjour.

Kolla vilken vecka det är så du ringer rätt person.

Vecka

Person

Telefonnummer

24

Rikard Waldemark

070 214 06 26

25

Stina Bjurman

070 633 89 29

26

Anders Hedqvist

070 318 41 80

27

Hans Öhlund

070 577 96 56

28

Anders Lidman

070 105 32 32

29

Dan Stenberg

070 627 04 97

30

Ida Svensson

073 376 69 61

31

Kristina Löfstedt

070 268 79 30

32

Stefan Olofsson

070 571 01 17

33

Anders Häman

070 641 73 73

34

Kjell Carlén

070 513 92 42

35

Fredrik Ferm

070 350 92 29