BYSKEÄLVENS MYNNING

Byskeälvens mynning: Strax innanför piren på norra sidan av älvmynningen finns en gästbrygga utlagd. Insegling i älven sker på ensmärken upp efter älven. var noga med att följa älvfåran.
64º 56. 521′ N 021º 14.127′ E