KLOVASKÄR

Klovaskär: Klovaskär: Vid öns västra strand finns en vik som ger bra lä för ostliga vindar. På sina ställen kan större båtar stävförtöja mot klippor. Mindre båtar kan man dra upp på grusstranden inne i viken.
64º 50.716′ N 021º 14.626′ O.