Söker ni medlemskap, bryggplats eller övriga frågor tveka inte utan kontakta oss helst via ”Kontakta oss” knappen eller menyn.

Vi har i dag inget bemannat kansli. Besök oss även på Facebook, klicka här

Styrelsen 2022/23

Ordf  Leif Degerman 070-677 88 71
leif.p.degerman@gmail.com

Vice ordf Fredrik Ferm 070-350 92 29
fredrik.ferm@trelleborg.com

Sekreterare Åsa Storfält 070-271 91 16
Asa.Storfalt@svenskakyrkan.se

Kassör Isak Burman 070-559 98 39
isse_bu@hotmail.com

Hamnkapten  Anders Hedqvist 070-318 41 80
anders@fuelinjection.se

Valberedning

Kristoffer Holmström 070 639 89 57

kristoffer@berglundbygg.se

Anders Pettersson 070-641 10 51

anders.pettersson@havator.com

Ludwig Allerstrand 076-111 90 30

Ludde@allerstrand.se

Valberedning suppleant

Vakant

Miljöombud

Lars Vedin 070-218 01 93
wedin_lars@hotmail.com

Ledamöter

Lars Lundström 070-665 23 33
lars@succedo.se

Anders Lidman 070-105 32 32
anders.lidman@solviksfolkhogskola.se

Stina Bjurman 070-633 89 29
stina.bjurman@skekraft.se

Ida Svensson 073-376 69 61
idasv@nordtrade.se

Suppleanter

Pontus Berg 070-693 29 86
pontusberg1@gmail.com

Monica Holmgren 073-082 28 50
monica.holmgren@allt2.se

Mattias Nilsson 076-1378453

mattias.nilsson@swecon.com

Revisorer

Anders Hettinger 070-674 06 90

anders.hettinger@gmail.com

Lars Vedin 070-218 01 93

wedin_lars@hotmail.com

 

Revisorsuppleant

Stellan Holmström 070-522 50 99

backhem@frostkage.nu