Här har vi samlat information som du som båtägare eller klubbmedlem behöver kunna nå. Vi finns även på Facebook, klicka här

Avgifter

Kåge Båtklubbs avgifter för 2022

Aktuell version finns på klubbens hemsida

 

Avgiftstyp Specifikation Pris, kr
Medlemsavgift Årsavgift (indexreglerad) 566
Bryggplats Insats (återbetalas vid uppsägning av plats) 4000
Bryggplats Årsavgift per dm bryggbredd inkl. bommar (indexreglerad) 79
 Bryggplats  Avgift för den som hyr i andra hand (indexreglerat) 580
Bryggplats Avgift för den som hyr ut i andra hand (indexreglerad) 580
Uppläggningsplats Vintersäsong, på planen (indexreglerad) 522
Kranlyft Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 358
Truckkörning Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 358
Kran och truck Vid ordinarie sjösättning eller upptagning (indexreglerad) 596
Truckkörning Transport av båt/båtvagn inom området utöver vid sjösättning/upptagning (indexreglerad) 119
Kran och truck Tilläggsavgift till föraren vid andra tillfällen än ordinarie sjösättning och upptagning (betalas direkt till föraren) 200
Hamnvakt Avgift vid uteblivet vaktpass (indexreglerad) 1741
Lillhällan Dagavgift (gäller även medlemar) 25
Lillhällan Dygnsavgift (gäller även medlemmar) 100
Lillhällan Säsongskortt (gäller även medlemmar) 500
Gästplats hamnen Dygnsavgift 150
Påminnelseavgift Avgift vid påminnelse p.g.a sen betalning 100
Fakturerigsavgift Avgift för pappersfaktura (mejl-faktura är avgiftsfri) 50

Betalningssätt Truck och kran

I kranens elskåp och i truckens hytt finns vardera en liggare med faktureringsunderlag som truck/kranförare ansvarar för. Skriv ditt medlemsnummer och namn i liggaren och kvittera uppgifterna samt beloppet. I slutet av säsongen får du en faktura på beloppet.

 

Betalningssätt Gästavgifter

Gästavgift Hamnen: Swish nummer 123 609 56 16 eller bankgiro 5606-7416.

Gästavgift Lillhällan: Swish nummer 123 032 33 52 eller bankgiro 481-2376.

 

Betalningssätt övriga avgifter

Faktureras.

 

Underlåter medlem att följa avgifterna i detta dokument kan tilldelade platser återtas, avgifter förverkas och medlem uteslutas. Styrelsen kan vid behov besluta om andra påföljder.

 

Avgifterna beslutade vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2021 12 01.

 

Årsprogram Kåge Båtklubb

Kåge Båtklubbs Årsprogram för 2022

Datum Dag Aktivitet
26-mar lördag Extra föreningsdag – reparationsarbete
04-maj onsdag Föreningsdag: Bryggsättning mm
10-maj tisdag Föreningsdag: Bryggsättning mm
15-maj söndag Sjösättning 1
21-maj lördag Sjösättning 2
30-maj måndag Sjösättning 3
31-maj tisdag Föreningsdag: Städning mm
04-jun lördag Föreningsdag: Lillhällan städning mm
07-jun tisdag Föreningsdag: Städning mm
24-jun fredag Midsommarhelg på Lillhällan
Jul/aug   Sommareskader
20-aug lördag Surströmming på Lillhällan och i hamnen
26-aug fredag Ljusfest Kågefjärden
27-aug lördag Båtsista Lillhällan
31-aug onsdag Båtupptagning 1
11-sep söndag Båtupptagning 2
17-sep lördag Båtupptagning 3
25-sep söndag Föreningsdag: Bommar C-brygga, avstängning av vatten på bryggor och hamnplan, städning mm
01-okt lördag Föreningsdag: Bryggupptagning Lillhällan och Bergskäret
    Flytt av D-brygga, städning mm
08-okt lördag Föreningsdag. Flytt av D-brygga, städning mm
15-okt lördag Föreningsdag. Flytt av D-brygga, städning mm
30-nov onsdag Årsmöte kl. 19 00

Om det på grund av utveckling av våra anläggningar, eller om det av andra särskilda skäl uppstår behov, ger årsmötet styrelsen befogenhet att göra ändringar i årsprogrammet.

Datum styrelsemöten
 
2022- våren
Onsdag 19/1
Onsdag 16/2
Torsdag 17/3
Onsdag 11/4
Onsdag 11/5
Onsdag 15/6
Hösten ej beslutat
Onsdag 18/8
Onsdag 15/9
Onsdag 26/10
Onsdag 17/11
Onsdag 15/12
 
Årsmöte Onsdag 1/12 kl 19.00
 
Om inget annat meddelas så träffas vi i klubbstugan 17,30.
Under rådande pandemi sker styrelsemöten via Teams.
 
 
Destruktion av nödraketer
Så här gör du för att bli av med dina nödraketer
 
Enligt samtal med polisen i Skellefteå så säger dom:
Det är vi som har ansvaret för att ta hand om bl.a. nödraketer.

Man lämnar in dessa i Polisens reception i luckan.

Vid stora volymer så vill de att man bokar tid så man då kan lämna direkt till ett förråd.
Verksamhetsberättelse

 

Kåge Båtklubbs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 oktober 2020 – 30 september 2021

 

Klubben har vid verksamhetsårets slut 310 betalande medlemmar, alltså några fler än förra året (46 nya och 38 avslutade medlemskap). Eftersom båtklubben drivs som en ideell och allmännyttig förening utan anställda utförs alla aktiviteter av förtroendevalda och medlemmar.

Vår klubbstuga är den vanliga samlingsplatsen men på grund av Corona-pandemin har så mycket som möjligt av träffarna varit utomhus och de flesta av styrelsemöten som webbmöten.

Det finns i nuläget 221 hamnplatser och vi har en kö på 24 båtplatser. 20 båtplatser har varit uthyrda i andra hand och 11 personer vill också byta båtplats.

Vi slutförde arbetet med att fylla cellplast i tre av bryggorna på D, i syfte att förlänga livslängden.

Några platsbredder justerades på A- och D-bryggan för att kunna erbjuda nya medlemmar båtplats.

Pålbryggan riktades upp efter vinterns rörelser av isen. I övrigt har vi nöjt oss med sedvanligt underhållsarbete på hamnanläggningen.

Bilparkeringen på fd husvagnscampingen har röjts upp och grusats på, vilket har gett oss fler parkeringsplatser. Röjning och klippning av grönytor har gjorts och infartsvägen har underhållits och grusats.

Maskiner och verktyg, såsom gräsklippare, röjsågar, motorsågar, båtar med motorer samt trucken har underhållits. En ny gräsklippare har inhandlats och vi har bytt motor på den stora klubbåten.

Ny anslutning av inkommande vatten är gjord inklusive ny fördelningscentral och flytt av vattenmätare inomhus. Detta förenklar hanteringen väsentligt, eftersom vi inte längre behöver gå ned i en brunn för att läsa av mätare och slå på/av vattnet vår och höst. Tryckluftskopplingar har dessutom monterats och ny kompressor är inköpt för att på ett smidigt sätt kunna blåsa rent utomhusvattensystemet inför vintern.

Klubbstugan har också fått en stor upprustning med ett helrenoverat duschrum, ny tvättstuga, städ- och mätarrum samt nytt golv i hallen.

Den årliga besiktningen av kranen har gjorts. Septiktankstömnings-anläggningen har underhållits.

Inför kommande uppgradering och utbyggnad av hamnen (enligt beslut vid förra årsmötet), har vi planerat och budgeterat investeringen, sökt och fått bygglov samt lov för vattenverksamhet. Vi har även sökt och fått beviljat ett investeringslån. Upphandling av nya bryggor mm. har gjorts genom en utvärdering av flera alternativa leverantörer och order har sedan lagts. Den första leveransen (betongankare och kätting) levererades sista veckan i september. Projektgruppen för utbyggnaden har sammanträtt vid ett antal tillfällen och mycket ideellt arbete har därutöver gjorts mellan mötena.

När någon plats på välkomsttavlan (som sitter vid infarten till klubbområdet) blivit ledig har vi erbjudit nya sponsorer. Vi har i dagsläget 25 betalande sponsorer.

En medlemsenkät skickades ut med både kryssfrågor, för att få veta vad medlemmarna anser vara viktigast, men även textfrågor där vi frågade efter kompetenser och viljor att vara med. 166 svarade med namn, dessutom ytterligare 16 som valde att inte uppge sitt namn. Tidigare utskickade diagram visar vad man anser viktigt att satsa på.

Värt att notera att 82 % anser det viktigt att hålla nere priserna på båtplatserna. Det är en bra signal att vi är på rätt väg som arbetar ideellt. Det är också många som skrivit speciellt vad man kan hjälpa till med. Där finns kompetenser och vilja som medlemmarna uttryckt, allt från hantverk och allmänt jobb till styrelsearbete.

Under året har det skett löpande underhåll av hemsidan, men då den bygger på ganska komplicerad teknik, kommer det snart att vara läge för större uppdatering.

Klubbens Facebooksida rekommenderas annars för att få snabbare uppdateringar om aktuella händelser. Där finns bättre möjlighet till dialog och uppdaterad information.

En studiecirkel har hållits bland ett pensionärsgäng, vilket varit uppskattat av deltagarna och resultatet har varit uppskattat av medlemmarna. Resultatet är renoveringen av klubbstugan.

Informationsträff för nya medlemmar, onsdagsseglingar och eskadersegling blev tyvärr inställda utifrån Corona-pandemin.

För femte året kan nu medlemmarna själva boka dag när man ska gå vakt, vilket är uppskattat.

Nordisk Sjötaxi har under sommaren en dag i veckan bedrivit turbåtstrafik som utgått från hamnen och gjort en tur i Kåge skärgård via Bergskäret och Lillhällan.

Även i år har restaurang drivits i hamnen, med arrendator Mackenzie Event AB vilka gick i konkurs efter sommarsäsongen.

Även i år under nationaldagshelgen samlades ett antal medlemmar för en städhelg på Lillhällan för att färdigställa den fina anläggningen införför sommaren. Detta har nu blivit en årlig aktivitet för att Lillhällan ska fortsätta att vara i toppskick.

Lillhällan har under sommaren varit välbesökt av medlemmar men även gästande båtar både från närområdet och mer långväga gäster har hittat dit.

Arbetet som startade 2020 med att installera ett fullutrustat kök i stugan på Lillhällan färdigställdes under sommaren. Ett arbete med utekök för grillar är påbörjat och kommer att färdigställas nästa sommar. QR-koder har satts upp så besökande båtar lättare ska kunna betala bryggavgiften.

På grund av den rådande pandemin kunde, likt föregående år, inte arrangemanget ”Musik på Lillhällan” genomföras på midsommardagen. På midsommarafton blev det dock ett spontant och Corona-anpassat midsommarfirande på Lillhällan.

Två nya Skärgårdsgrillar har placerats ut under sommaren, en på Lillhällan och en på Bergskäret.

Lördagen den 21 augusti samlades medlemmar på ett Corona-säkert sätt såväl i hamnen som på Lillhällan för den årliga surströmmingsfesten.

Den uppskattade stämningsfulla ljusfesten gick av stapeln fredagen den 27 augusti för tionde gången och samlade många båtar, dock mindre än tidigare år.

Utöver aktiviteter och de praktiska arbeten som oftast syns, så har en så här stor klubb en hel del administration. För att ge några exempel så har 464 medlemsfakturor samt 57 påminnelser skickats ut, varav 66 st med post. Faktureringar är utförda vid 80 tillfällen.

Det är gjort mängder av medlemsutskick på mejl och över 1 200 meddelanden är skickade på SMS. Under verksamhetsåret har över 1 100 mejl kommunicerats med medlemmar och andra och för att inte glömma alla telefonsamtal och samtal mellan medlemmar och förtroendevalda. Alla medlemmar har också fått över 30 mail var till sig.

Det är gjort över 3 000 ändringar i vårt register BAS, som handlar om medlemsuppgifter, byte av båtar, avgifter, mm. Som man kan se av den ekonomiska redovisningen, så är även där ett stort arbete nedlagt. 76 medlemmar har av olika anledningar bytt eller fått ny bryggplats.

Styrelsen har hållit 12 styrelsemöten med god uppslutning. Utöver styrelse, revisorer och valberedning så har sektionerna också haft möten för att planera aktiviteter. Båtklubben har också varit representerad i styrelsen för Västerbottens Båtförbund

Utöver vad som beskrivits här ovan har också mycket annat gjorts av alla medlemmar och förtroendevalda både på de inplanerade föreningsdagarna och vid mer spontana träffar.

Föreningsaktiviteter och har utgjort ett trevligt inslag i att stärka gemenskapen.

Samarbetet med andra båtklubbar i Skellefteå och kontakter med kommunen har varit bra.

Från styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar som har visat sitt intresse på våra medlemsmöten och en ros till de medlemmar som varit med och arbetat på våra föreningsdagar och vid andra tillfällen samt engagerat sig i alla de aktiviteter som har genomförts. Utan detta ideella arbete skulle avgifterna behöva höjas ordentligt och vi skulle inte vara en så bra båtklubb som vi är.

Kåge i oktober 2021                                 Styrelsen

 

Leif Degerman                     Fredrik Ferm                                 Dan Stenberg

 

Lars Lundström                   Anders Hedqvist                           Rikard Waldemark

 

Ida Svensson                        Stina Bjurman                               Anders Lidman

Verksamhetsplan/utvecking 2022

Verksamhetsplan/utveckling 1 oktober 2021 – 30 september 2022

 

Under alla former där vi träffas ska vi ha båtklubbens och medlemmarnas bästa i fokus.

Vi ska genomföra aktiviteter enligt årsplanen, bedriva studiecirklar och andra aktiviteter som gynnar båtlivet.

I november hålls årsmöte och under mars hålls medlemsmöte.

Styrelsen kommer att hålla styrelsemöten en gång i månaden med uppehåll för juli.

Vi har under senare år utvecklat både vår anläggning i hamnen och på Lillhällan vilket betyder att vi har en hög status i våra anläggningar, men några saker återstår.

Vi har lagt beställning på fem nya betongbryggor, tre nya lätta bryggor och ett antal Y-bommar. Vi ska lägga ut de nya betongbryggorna längst ut vid pålverket, flytta ut D-bryggans nygamla betongbryggor, samt använda de gamla betongbryggorna (som nu är fyllda med cellplast) på delen från land och ut till D-bryggan. Här ska nytt vatten och el också ordnas. Planen är att detta arbete ska delas upp och pågå både under åren 2022 – 2023.

Vi planerar att grusa ytan där muddringsbassängerna var för att ordna mer parkeringsyta.

Eftersom vår hamn är så stor så kommer vi givetvis framöver behöva lägga ned många föreningstimmar och även ekonomiska medel för att underhålla vår anläggning.

 

Efter de två senaste vintrarnas byggnation i klubbstugan där nya toaletter, helrenoverad dusch, ny tvättstuga samt städ och mätarrum, inflyttning av vattenmätarna är planen att fortsätta. Vinterns aktiviteter är planerade till att byta de fönster och dörrar som är gamla och uttjänta samt att byta golv, tak och väggar i stora rummet.

 

Den medlemsenkät som gjordes under förra året kommer att analyseras djupare och vissa medlemmar kan komma att kontaktas.

 

Hemsidan kommer att genomgå en rejäl städning/revision för att bli mer överskådlig.

 

På Lillhällan har vi nu en anläggning som vi ser är så komplett den kan vara återstår bara lite på uteköket. Här är det mesta av arbetet att hålla efter anläggningen.

 

En stor del av arbetet är planerat att genomföras i egen regi som föreningsaktiviteter, dels för att ha trevligt tillsammans, men även för att hålla kostnaderna nere.

 

Utöver det som praktiskt ska göras hoppas vi att under nästa verksamhetsår utan Corona-pandemi ska kunna genomföra alla sociala aktiviteter som är planerade i årsplanen och det som kan komma spontant.

 

Regler Kåge båtklubb

 

Kåge Båtklubbs regler för 2022

Aktuell version finns på klubbens hemsida

Delaktighet och ideellt arbete

Som medlem, i synnerhet om man har en båtplats, förväntas man aktivt bidra i arbetet med att underhålla och utveckla våra gemensamma anläggningar.

Det är medlemmarnas gemensamma arbetsinsats som gör att vi kan hålla nere kostnader och därmed också de avgifter som medlemmarna behöver betala. Att delta i arbetet ger också en möjlighet till kamratskap och social samvaro.

 

Allmänna hamnregler

 1. Verksamheten i hamnen leds av hamnkaptenen som utses vid årsmötet och erhåller instruktioner av klubbens styrelse. Hamnkaptenen övervakar ordning och säkerhet i hamnen. Anvisningar från hamnkaptenen ska åtlydas.
 2. Hamnområdet och bryggor ska hållas städade och får ej belamras med saker.
 3. Svallvågor ska minimeras. Hastighetsbegränsning på 3 knop råder inom hamnen med tillhörande vattenområde (dvs även 100 meter utanför bryggor).
 4. Cykling, moped- och skoteråkning är förbjuden på bryggorna liksom parkering på annat ställe än på anvisad plats. Hundar ska hållas i band och får ej bindas på bryggorna.
 5. Störande ljud undvikes. Tystnad iakttas kl. 23.00-06.00. Efter beslut från styrelsen kan det få förekomma aktiviteter i hamnen även under denna tid.
 6. Eluttag på bryggor får ej användas för kontinuerlig inkoppling.
 7. Elektriska värmeapparater får inte anslutas till klubbens elanläggning.
 8. Båt som har hamn- och/eller uppställningsplats ska vara minst ansvarsförsäkrad.

Förtöjning i hamnen

 1. Båtägaren ska själv anskaffa fullgoda förtöjningsgods och ansvarar för sin båts förtöjningsplats. Båten ska vara förtöjd i både för och akter, med tågvirke på både styrbords och babords sida. Båten ska vara förtöjd så att den inte skadar brygga eller annan båt. Förtöjningsgods ska avlägsnas från båtplatsen vid båtupptagning.
 2. Båten får inte vara förtöjd med stum förtöjning utan ska vara försedd med ryckdämpare. Tågvirke får inte läggas glidande, d.v.s. att förtöjningstamp för styrbords och babords sida ska vara separata tampar.
 3. Förtöjningstamp ska vara av långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid s.k. silke och ska av fabrikanten vara avsedd som förtöjningstamp. Förtöjningstamp ska minst vara dimensionerad för båtens vikt.
 4. På båten ska finnas minst fyra fendrar och på båt över 6,5 meter minst sex fendrar. Båtfendrar kan ersättas med fullgoda fendrar på y-bom.
 5. Finner hamnkaptenen båt bristfälligt förtöjd eller eljest i skick som äventyrar ordning och säkerhet i hamnen, kan denne söka kontakt med båtägaren och i samråd med denne och på dennes bekostnad vidta erforderliga åtgärder, t.ex. flytta båten. Nås ej båtägaren inom rimlig tid har hamnkaptenen rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt ovan.
 6. Båt som inte är gästbåt ska vara märkt med KBK-nummer väl synligt från bryggan. Märkningen kan utföras på valfritt sätt, t.ex. skylt, dekal eller märkremsa.
 7. Förtöjs båt utan att ha hyreskontrakt så betraktas båten som gästbåt och ägaren ska betala gästavgift enligt klubbens gällande avgiftslista.
 8. Båt får ej vara förtöjd vid kaj eller servicebrygga längre tid än vad som erfordras för mastning, båtlyft, toatömning, tankning etc.

Båtplats och båtplatskö

 1. Vem som ska ha vilken båtplats beslutas av hamnkaptenen.
 2. Vid anvisning av plats tas hänsyn till köplats, båtens storlek, vikt, manövrerbarhet och i mån av möjlighet även personliga önskemål.
 3. Endast medlemmar kan stå i kö för båtplats. Man kan inte köa för att få en viss plats. Eftersom alla platser inte passar alla båtar så kan listan inte enkelt numreras.
 4. Om man mist platsen och vill ha ny plats, så placeras man sist i kön.
 5. Byte av båt ska omgående anmälas till klubben. Vid byte till större båt garanteras ej att plats finns.
 6. Hyresgästen kan med hamnkaptenens medgivande och anvisningar, få sin plats uthyrd till annan medlem. Har man inte själv nyttjat sin båtplats under två år äger klubben efter dialog med platsinnehavaren rätt att ensidigt säga upp platsen.
 7. Vid andrahandsuthyrning uttages ordinarie decimeterpris samt en administrativ avgift. Även den som har hyreskontraktet betalar en administrativ avgift. Avgifterna framgår av klubbens gällande avgiftslista. Hyran återbetalas endast om platsen kan hyras ut för hela säsongen.
 8. Uthyrning i andra hand befriar inte hyresgästen från skyldigheten att gå vakt.
 9. Hyresgästen äger inte själv rätt att hyra ut eller låna ut sin plats i andra hand.

Tillfälliga båtplatser

 1. Då båtplats ej ska nyttjas under minst en vecka bör båtägaren anmäla detta till klubben så att platsen kan disponeras för gästande båtar.
 2. Efter sjösättning från klubbens uppläggningsplats får båt, som ej har båtplats, utan kostnad ligga på av hamnkaptenen anvisad plats i hamnen högst åtta dagar. Därefter debiteras avgift som fastställs av styrelsen.
 3. Sådan båt får ånyo förtöjas i hamnen från och med den 1 oktober.
 4. Vad som sägs under punkt 2 och 3 gäller i mån av plats.

Vinteruppläggning för båt och sommaruppställning för båtvagnar

 1. Verksamheten leds av hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen.
 2. Uppläggningsplats uthyrs endast till medlem i klubben.
 3. Vinteruppläggningsplats får ej nyttjas efter sista sjösättningsdagen och före första upptagningsdagen (aktuella datum framgår av klubbens årsprogram). Dispens från detta kan medges vid särskilda skäl och ska då ansökas hos styrelsen.
 4. Platsansökan för ny vinteruppläggningsplats görs till klubben och tilldelning sker i mån av lediga platser.
 5. Uppläggning av båtar ska ske på vagn. Båt och båtvagn, med fungerande hjul och drag, ska vara märkta med KBK-nummer. Vagn ska dessutom märkas med ägarens namn och tel. nr.
 6. Området ska hållas i god ordning. Vid sjösättning ska båtägare städa sin båtplats och lägga täcknings- och uppläggningsmaterial på sin båtvagn som sedan placeras på sommaruppställningsplatsen avsedd för båtvagnar, alternativt på annan plats än klubbens område.
 7. Inom området råder generellt förbud mot arbete med öppen låga. Arbete med svetsning, skärning, uppvärmning eller annat arbete som kan ge upphov till brand, Heta arbeten, omfattas av särskilda regler. Dessa arbeten måste föregås av särskilt godkännande av brandskyddsansvarig (detta gäller hela klubbens område).
 8. Elektriska värmeapparater får inte anslutas till klubbens elanläggning.
 9. Klubben, dess styrelse och funktionärer ansvarar ej för sak- eller personskada som har samband med verksamheten på uppläggningsplatsen.
 10. Endast båtvagnar får vara placerade på sommaruppställningsplatsen för båtvagnar. Från och med 15 oktober till och med 15 april får ej heller båtvagnar vara uppställda på platsen. Dispens från detta kan medges vid särskilda skäl och ska då ansökas hos styrelsen.

Sjösättning och upptagning

Allmänt

 1. Hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen har rätt att neka/stoppa lyft och transport som inte bedöms vara säker.

Allmänt för sjösättning och upptagning med truck och hamnkran

 1. Verksamheten leds av hamnkaptenen eller annan person utsedd av styrelsen.
 2. Inför sjösättning/upptagning av båt anmäler man sig till klubben på en lista.
 3. Båtvagnens drag, placering och fästen för anliggning är viktigast liksom att konstruktionen är stabil och ändamålsenlig. Klubben har krav på vagnens kvalitet, men går den sönder står ägaren för skadan.
 4. Säkerställ att du vet vilken båtplats respektive vinteruppläggningsplats du ska ha och kom i tid den aktuella dagen så att inga oklarheter eller missförstånd uppstår.
 5. Du signerar att du betalat båtförsäkringen före lyft/körning. Klubben ansvarar för sin personal och eventuella misstag och du för båten. Endast försäkrade båtar lyfts/körs.

Sjösättning och upptagning med hamnkran

 1. Trucken kör vagnen till kranen. Förare av truck och kran är godkända av klubben. Kranen är besiktigad och får lyfta max 7,5 ton. Kranen är försedd med våg. Om lyftet överskrider maxvikten så avbryter kranföraren lyftet.
 2. Kranföraren bestämmer vid lyftet. Båtägaren hjälper själv till enligt förarens anvisningar. Personer som ej deltar vid lyftet får ej befinna sig inom arbetsområdet.
 3. Båtägaren ansvarar för var stroppar och lyftok ska placeras samt hur båten ska placeras på vagnen. För att underlätta bör båtägaren sätta på märklappar på relingen för var stropparna ska sitta (klubben har dessa) och ser till att vagnen märks med båtens placering för kommande lyft.
 4. Lyftet betalas enligt gällande regler.

Sjösättning och upptagning via sjösättningsramp med truck

 1. Trucken kör vagnen till rampen. Förare av truck är godkända av klubben.
 2. Truckföraren bestämmer vid körningen. Båtägaren hjälper själv till enligt förarens anvisningar. Personer som ej deltar vid körningen får ej befinna sig inom arbetsområdet.
 3. Båtägaren ansvarar för hur båten ska placeras på vagnen.
 4. Truckkörningen betalas enligt gällande regler.

Sjösättning och upptagning via sjösättningsramp på annat sätt

 1. Görs genom båtägarens försorg och på egen risk.

Regler och information för vakt

Allmänt

 1. Den som har hyreskontrakt för bryggplats har skyldighet att gå vakt. En vaktskyldighet följer med varje hyreskontrakt (d.v.s. att man vaktar en natt för varje plats man har).
 2. Vakten pågår från 20.00 till 06.00 påföljande dag.
 3. Ingen ska gå ensam vakt under natten. För att undvika detta bör ni som ska gå vakt ta kontakt med varandra några dagar i förväg.
 4. Om du inte kan gå vakt aktuellt datum kan du själv byta med annan medlem.
 5. Den som går istället för dig ska vara minst 18 år.
 6. Missad vakt betraktas som ett brott mot klubbens regler.
 7. Om laddbar strålkastare finns kom ihåg att sätta den i laddning efter avslutat pass.
 8. Använd vaktvästarna.
 9. Skriv din namnteckning i vaktlistan efter passet.
 10. Skriv gärna in uppgift om temperatur, väder och händelser under passet i vaktdagboken.
 11. Styrelsen kan besluta om att tilldela vakten ytterligare arbetsuppgifter som ska utföras under passet. Dessa meddelas på lista som bifogas övriga vaktinstruktioner.

Om något inträffar

 1. Ring 114 14 för hjälp med hur man ska agera vid mindre allvarliga incidenter.
 2. Ring 112 vid allvarligare händelser (tveka inte).
 3. Iaktta och skriv ned observationer avseende signalement (längd, kläder, ålder etc.)
 4. Notera regnr. på fordon, märke, färg etc. och var inblandade personer eller fordon tar vägen.

Miljöplan

Allmänt

För Kåge Båtklubb är hänsyn till miljön en viktig fråga. I klubbens styrdokument finns vår miljöpolicy, där vår grundläggande inställning till miljön framgår. Som medlem förväntas du ta del av och följa intentionerna i den samt nedanstående specifika punkter i miljöplanen.

 

Miljöfarligt avfall

Ska lämnas till kommunens miljöstation (Degermyran); exempelvis:

 • Färg, lack, lim (inklusive skraprester, slipdamm och spill)
 • Lösningsmedel (thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton)
 • Batterier, glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Oljor och motorbränslen
 • Batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Glykol och andra frostskyddsmedel

Hushållsavfall, källsortering

Avfall ska i möjligaste mån källsorteras. Glas, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och små batterier var för sig. Källsorterat avfall ska exempelvis lämnas till återvinningsstationen vid ICA, Kåge Centrum.

 

Hushållsavfall, brännbart

Övrigt hushållsavfall lämnas i sopkärl som finns på vår uppställningsplats för sopor på norra sidan om förrådsbyggnaden.

 

Sanering av båtbotten

Om gammal färg tas bort t.ex. genom skrapning, slipning eller blästring krävs att marken täcks så att slipdamm, smuts och färgrester kan samlas upp. Vid blästring behöver troligen ett tält byggas för att förhindra spridning av damm och gamla färgrester.

Slipning av båtbotten innebär att du måste använda en maskin som är kopplad till en industrisug med partikelfilter, för att undvika utsläpp. Arbetet får inte utföras om det blåser eller på annat sätt riskerar att spridas. Gammal färg ska behandlas som miljöfarligt avfall.

 

Glykol och motorkonserveringsmedel

Det är inte tillåtet att släppa ut glykol eller andra typer av konserveringsmedel i vattnet eller på land. Tänk på att frostskyddsmedel kan användas år efter år om den tas om hand (eventuellt kan det behövas en påspädning av frostskyddsvätskan). Samla upp och spara i en behållare, som förvaras på säkert sätt. Kasserad frostskyddsvätska ska behandlas som miljöfarligt avfall.

 

Byte av olja samt olje- och bränslefilter

Vid byte av olja samt olje- och bränslefilter ska det göras på sådant sätt att inte de miljöskadliga ämnena kommer ut i naturen. Gamla oljor och filter ska behandlas som miljöfarligt avfall.

 

Dieselinblandningar

Vinterförvaring med miljödiesel i tankarna bör undvikas för att minska risken för bakterietillväxt, som kan leda till att bränslet måste kasseras. Använd diesel utan RME eller syntetisk diesel.

 

Båtbottenfärger

Endast bottenfärger godkända för Bottenviken får användas.

 

Toalettavfall och tömning

Det är numera förbjudet att tömma toalettavfall i sjön.

Båtar med septiktank ska använda de sugtömningsstationer som finns. Klubbens tömningsstation är placerad vid hamnkranen.

 

Slagvatten

Förorenat slagvatten som innehåller t.ex. oljor eller drivmedel får inte länspumpas ut i sjön. Använd svamp/trasa för att samla upp och avlägsna förorenat vatten. Behandlas som miljöfarligt avfall.

 

Förorening, utsläpp

Om det på klubbens område sker ett utsläpp som kan ha miljöpåverkan ska det omgående anmälas till SOS Alarm 112. En rapport om sådan händelse ska även skickas till klubbstyrelsen.

 

Arbeten med särskilda risker

Allmänt

 1. Avser aktiviteter som anordnas av klubben och där särskilda risker för hälsa, säkerhet och egendom kan förekomma, t.ex. vid sjösättning, upptagning och föreningsdagar.
 2. Exempel på särskilda risker i vår verksamhet och hur de hanteras:

Vinkelslip:                Ögon/hörselskydd, avstånd minst 10 m från byggnad,
gnistsprut ej mot brännbart material/byggnad

Motorsåg:                Ögon/hörselskydd, sågbyxor, sågstövlar

Röj/trim:                  Ögon/hörselskydd

Gräsklippning:        Skyddsskor/hörselskydd

Borrmaskin:            Ögon/hörselskydd

Kapsåg:                    Ögon/hörselskydd

Truck/kran:             Lyd föraren, var ej under last, se upp för maskinen

Dykning:                  Utsedd dykarvakt assisterar dykaren hela dyket

På sjön:                    Flytväst

På bryggor:              Beakta halkrisk

På is:                         Beakta halkrisk, isdubbar eller räddningslina

 1. Hamnkapten eller annan person utsedd av styrelsen ska informera deltagarna om särskilda risker med arbetet samt hur dessa ska hanteras (t.ex. arbetssätt och skyddsutrustning).
 2. Det åligger enskild deltagare att ta reda på vad som gäller och följa arbetsledningens anvisningar. Arbete ska ej påbörjas om man är osäker på vad som gäller.
 3. Om uppenbar fara upptäcks; stoppa arbetet och tillkalla arbetsledning.
 4. Om något inträffar; tillkalla arbetsledning, vid allvarliga händelser ring 112.

Underlåter medlem att följa reglerna i detta dokument kan tilldelade platser återtas, avgifter förverkas och medlem uteslutas. Styrelsen kan vid behov besluta om andra påföljder.

 

Reglerna antagna vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2021-12-01.

Dessa regler kan i särskilda fall förändras efter styrelsebeslut.

Sjösättning/Upptagning

Förteckning över kranförare och truckförare godkända av Kåge Båtklubb

Andra personer får ej köra kran resp truck enligt arbetsmiljöverkets regler.

De har den kunskap som krävs. Har deltagit vid utbildning 090510 eller senare.

KBK är i detta avseende arbetsgivare.

Funktion: av KBKs styrelse godkänd som Kranförare och/eller Truckförare

 

Förteckning över godkända kran- och truckförare i KBK 2022
             
KBK-nr Godkända kranförare KBK-nr Godkända truckförare  
582 Jan-Erik Landström 070-5538286 582 Jan-Erik Landström 070-5538286  
182 Mats Bystedt 070-3112849 279 Anders Lundström 070-3690765  
714 Patrik Sundin 070-5349598 632 Anders Pettersson 070-6411051  
279 Anders Lundström 070-3690765 347 Peter Öjhammar 070-6872180  
632 Anders Pettersson 070-6411051 666 Anders Lidman 070-1053232  
559 Anders Hedqvist 070-3184180 226 Ulf Svanborg 070-6258831  
199 Gunnar Johansson 070-5746391 749 Daniel Molander 070-3003819  
749 Daniel Molander 070-3003819 773 Pontus Berg 070-6932986  
773 Pontus Berg 070-6932986 714 Patrik Sundin 070-5349598  
245 Peter Lugnegård 070-5377068 559 Anders Hedqvist 070-3184180  
800 Rober Koss 070-6010833 800 Robert Koss 070-6010883  
476 Isak Burman 070-5599839 476 Isak Burman 070-5599839  
480 Nicklas Noren 070-4501015 480 Nicklas Noren 070-4501015  
827 Lars Persson 070-2427873 827 Lars Persson 070-2427873  
528 Peder Häggström 070-3333028 673 Ulf Bystedt 070-5135702  
673 Ulf Bystedt 070-5135702 448 Andreas Westerberg 070-3621004  
      528 Peder Häggström 070-3333028  
      610 Claes Svensson 070-5645598  
Kranförare under utbildning Truckförare under utbildning    
             
Uppdaterad 2022-06-18      

Stadgar

Stadgar för Kåge Båtklubb

Antagna vid vårmöte den 14/4 1986, samt reviderade vid årsmöte 861027, 011107, 041117, 071114,

151118, 201111 och 211201

 • 1 Namn

Föreningens namn är Kåge Båtklubb (KBK), nedan kallad Klubben, stiftad 1963 och är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar främst inom Skellefteå kommun.

 

 • 2 Ändamål och syfte

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande, samt ett gott kamrat- och sjömanskap genom:

 

 • att äga och förvalta Klubbens anläggningar i Kåge småbåtshamn m.fl.
 • att genom arrangemang som föreningsdagar, träffar, regattor, eskadrar, tävlingar och fester verka för medlemmarnas trevnad och sammanhållning
 • att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet
 • att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer
 • att genom dels eget aktivt, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
 • 3 Medlemskap


3:1 Inträde och utträde.

 • Medlemskap erhålles efter därom gjord ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.
 • Medlemskap kan förekomma som familjemedlem (med en röst/familj) och som hedersmedlem.
 • Till hedersmedlem utser årsmöte på styrelsens förslag den eller de medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat Klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.
 • Medlem, som inte inom tre (3) månader efter avisering erlägger föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur Klubben.

3:2 Medlems uteslutning.

 • Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom Klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar Klubbens syften, som skadar Klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag vid ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.
 • Till möte, som ska avgöra i föregående syfte angiven uteslutning, ska medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav det framgår att ett uteslutningsärende ska behandlas.
 • Till medlem, som föreslagits till uteslutning, ska, förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. Uteslutning av i denna punkt nämnt slag ska rapporteras till båtförbundet. Medlem, som således uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.
 • 4 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är:

 • Årsmöte
 • Vårmöte
 • Extra möte
 • Styrelse
 • 5 Verksamhetsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 oktober — 30 september.

 

 • 6 Uppgifter till båtförbund

Klubben ska på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter beträffande

klubbstyrelsens sammansättning, Klubbens kontaktpersoner, medlemsantal och båtantal.

 

 • 7 Avgifter

Avgifter till Klubben fastställs av årsmötet, förutom avgifter som styrelsen kan besluta om

enligt hyreskontrakt för båtplats och ordningsregler för hamnområdet.

 

 • 8 Årsmöte
 • Årsmöte avhålls årligen senast under fjärde (4:e) kvartalet och ska utlysas sex veckor före dess avhållande.
 • Motioner och ärenden till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före dess avhållande.
 • Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast två veckor i förväg.
 • Styrelsen ska hålla Årsredogörelse jämte Revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmöte.
 • Årsmötets dagordning ska uppta minst följande punkter;
 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av rösträknare tillika protokolljusterare
 5. Styrelsens Årsredogörelse innefattande:
  1. Verksamhetsberättelse
  2. Bokslut
 6. Revisionsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Beslut om vinstdisposition
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Motioner till årsmötet
 12. Val av ordförande och sekreterare
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av minst två styrelsesuppleanter
 15. Val av övriga funktionärer
 16. Val av två revisorer
 17. Val av en revisorssuppleant
 18. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, samt en suppleant
 19. Fastställande av ersättning till styrelse
 20. Program och verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutning.
 • 9 Röstning
 • Varje medlem/familj äger en röst.
 • Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven.
 • Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall då någon fordrar sluten sådan. Vid fall av lika röstetal ska lottning avgöra.
 • 10 Vårmöte
 • Vårmötet hålls årligen under mars månad.
 • Ärenden till vårmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före dess avhållande.
 • Kallelse jämte dagordning till vårmötet meddelas senast 2 veckor i förväg.
 • Vårmötets dagordning beslutas av styrelsen.
 • 11 Extra möte
 • Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av Klubbens medlemmar gör framställning härom.
 • Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande. Kallelsen ska innehålla motivering för det extra mötets utlysande.
 • 12 Styrelse

  12:1 Styrelsens åligganden.

Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:

 • att representera Klubben
 • att vara Klubbens verkställande organ
 • att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
 • att upprätta Årsredogörelse med verksamhetsberättelse och bokslut
 • att föreslå program/verksamhetsplan och budget för kommande år
 • att förvalta Klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
 • att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
 • att till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter.

12:2 Styrelsens sammansättning.
Styrelsen ska bestå av följande ledamöter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Hamnkapten
 • Fyra ordinarie ledamöter
 •  

12:3 Mandatperioder.
Styrelsens ledamöter, på så sätt:

 • att ordförande och sekreterare samt två ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år vid jämna årtal
 • att övriga ledamöter väljs för en tid av två år vid udda årtal
 • att suppleanter väljs för en tid av ett år.

 

12:4 Arbetsutskott.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter, som har

till uppgift att förbereda de ärenden som ska behandlas av styrelsen, samt sköta Klubbens löpande ärenden.

 

12:5 Beslutsmässighet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dessa närvaro och yttranderätt, men ej rösträtt. Styrelsen kan vid behov adjungera medlemmar till styrelsemöten.

12:6 Förtida avgång ur styrelse.

Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den avgående så snart förutsättningar finns. Om förutsättningar för extra möte inte finns, väljs ersättare vid nästa ordinarie beslutande möte. Under tid från kassör har avgått och nytt val har skett utser styrelsen inom sig en tillförordnad kassör.

 

 • 13 Revision
 • Klubbens verksamhet ska granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.
 • Kassören ska överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast en
 • månad före årsmötet.
 • Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka för årsmötet.
 • 14 Valberedning
 • Valberedningen ska bestå av tre ledamöter jämte en suppleant, vilka väljs för en tid av ett år. En av ledamöterna utses av årsmötet som sammankallande.
 • Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
 • Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att ett genomarbetat förslag till val kan föreläggas.
 • Valberedningen ska överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
 • 15 Firmateckning
 • Klubbens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan delegera firmateckning till ordförande och kassören, eller den styrelsen utser, i förening.
 • För löpande förvaltningsåtgärd tecknas firman av ordförande och kassören samt den styrelsen utser, var för sig.
 • 16 Klubbens emblem är

Båtstandert – vimpel, i färgerna blått och vitt.

Möss-, ärm- och blazeremblem, i färgerna guld på blå botten.

 

 • 17 Stadgeändring

För ändring av Klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två varandra

följande möten (ett årsmöte och vårmöte eller ett extra möte) eller enhälligt beslut på ett

årsmöte. I båda fallen ska dock i kallelsen angivas att stadgeändring föreligger.

 

 • 18 Anslutning till riksorganisation

Klubben ska vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt båtförbund.

Beslut om in- och utträde i riksorganisation ska fattas av Klubbens årsmöte.

 

 • 19 Klubbens upplösning
 • Beslut om Klubbens upplösning ska, för att vara giltig, fattas med majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.
 • I kallelsen till dessa ska anges att förslag om Klubbens upplösning föreligger.
 • I händelse av Klubbens upplösning ska Klubbens tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar fritidsbåtlivet på verksamhetsorten. Precisering av detta ska ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

Kåge den 28 oktober 1986

Åse Holmström

Ordförande

 

Kåge den 7 november 2001

Erling Grahn

Ordförande

 

Kåge den 17 november 2004

Peter Lugnegård

Ordförande

 

Kåge den 14 november 2007

Peter Lugnegård

Ordförande

 

Kåge den 18 november 2015

Hans Öhlund

Ordförande

 

Kåge den 11 november 2020
Hans Öhlund
Ordförande

Kåge den 1 december 2021
Leif Degerman

Ordförande

Styrdokument/vision

Kåge Båtklubbs styrdokument för 2022

Inledning

Klubbens vision och verksamhetsidé utgår från vad som sägs i Kåge Båtklubbs stadgar § 1-2.
Styrdokumentet är baserat på en nulägesbeskrivning med tillägg av nu kända planer.
Styrdokumentet är ett levande dokument, vilket ska uppdateras årligen och fastställas av klubbens årsmöte, för att sedan gälla som huvudsaklig inriktning av verksamheten.

Vision

Klubbens vision är att inom sitt verksamhetsområde göra båtlivet tillgängligt för alla som vill.

Verksamhetsidé

Klubben ska bedriva verksamhet för att främja båtlivets utveckling, samt skapa, vidmakthålla och utveckla anläggningar för att underlätta båtägandet och göra utflyktsmål tillgängliga.

Miljöpolicy

För Kåge Båtklubb är hänsyn till miljön en viktig fråga. Vårt åtagande är därför:

 • Att uppfylla lagar och andra krav som är relevanta för verksamheten inklusive klubbens miljöplan.
 • Att vid anskaffning och användning av utrustning i möjligaste mån välja energieffektiva och miljövänliga alternativ.
 • Att minimera mängden utsläpp och avfall, samt förebygga förorening.
 • Att alla medlemmar inser att miljön är var och ens personliga ansvar och agerar därefter.
 • Att kommunicera vår miljöpolicy till såväl medlemmar som andra som vistas på klubbens anläggningar eller utför arbeten för klubben

Verksamhet

Klubben ska för att stötta vision och verksamhetsidé ha följande målbild för sin verksamhet:

 • Genomförande av Båtens dag.
 • Genomförande av eskader.
 • Bedriva ungdomsverksamhet (seglarskola mm).
 • Samverka med andra organisationer som anordnar aktiviteter i Klubbens närområde.
 • Bedriva utbildning för att främja sjösäkerheten och utveckla båtlivet.
 • Genomföra medlemsaktiviteter och samkväm.
 • Övriga aktiviteter som syftar till att vårda och utveckla klubbens verksamhet och anläggningar.

Medlemmar

Klubben är en ideell och allmännyttig förening, vars arbete ska fördelas solidariskt mellan medlemmarna.

Klubben ska introducera nya medlemmar för att bekanta dem med klubbens verksamhet.

 

Anläggningar

Klubben ska för att stötta vision och verksamhetsidé ha följande målbild för sina anläggningar:

 • Klubblokaler
  • Tillgång till kontors- och arkivplats, samlingslokal om min 50 kvm, samt serviceinrättning omfattande ett kök, två toaletter och en dusch.
  • Tillgång till kallförråd om min 90 kvm.
  • Tillgång till verkstad om min 20 kvm (varmbonad, för tillfällig uppvärmning vid behov).
 • Hamnanläggning
  • Min 220 båtplatser med bommar, el och vatten, skyddade från sjögång, med djup och storlek anpassad till de båtar som ska nyttja platserna.
  • Tillgänglighetsanpassad turbåts- och servicebrygga.
  • Min 3 gästplatser.
  • Sjösättningskran; en st med kapacitet min 7,5 ton.
  • Mastkran; en st med kapacitet min 200 kg, höjd över vattnet min 12 m.
  • Mastställ; med tak och med plats för 40 master upp till 17 meters längd.
  • Truck eller motsvarande för lyft och transport; en st med kapacitet min 12 ton.
  • Sjösättningsramp; en st, yta med fast beläggning (t.ex. betong), sjösättningsbrygga.
  • Vinteruppställningsplatser; min 48 st med tillgång till vatten och el.
  • Drivmedelsservice; diesel och bensin, med möjlighet till kortbetalning.
  • Avfallshantering; sopkärl för brännbart avfall ska finnas i hamnen.
  • Anläggning för sugtömning av toalettavfall.
  • Bevakning i medlemmarnas regi.
 • Anläggning på Lillhällan
  Brygga, badbrygga, stuga, dusch, bastu, dass, grillplatser (delvis tillgänglighetsanpassat). Tillgänglighetsanpassad bastu, tillgänglighetsanpassat dass, tillgång till el, tillgång till färskvatten.
 • Anläggning på Storhällan
  Brygga, dass, grillplatser.
 • Anläggning på Bergskäret
  Två bryggor, dass, grillplatser.
 • Anläggning på Klåvaskäret
 • Klubbåtar
  • 2 öppna motorbåtar
  • 8 optimistjollar.
  • 2 ok-jollar
  • 1 trissjolle.
 • Servering/kafé
  Plats ska tillhandahållas för verksamhet bedriven av fristående arrendator.
 • Båthus
  Klubben upplåter i mån av utrymme mark för medlemmarna att uppföra båthus på, vilket regleras i avtal enligt klubbens gällande regler för detta.

Styrdokumentet beslutat vid Kåge Båtklubbs årsmöte 2021-12-01

Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR)
Vårmöte 2022 protokoll

 

Protokoll fört vid Kåge Båtklubbs vårmöte den 9 mars 2022.

 Dagordning

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Leif Degerman öppnade mötet och hälsade 32 deltagare välkomna.
 • 2. Vårmötet stadgeenligt utlyst
  Det konstaterades att mötet hade utlysts stadgeenligt.
 • 3. Val av ordförande för mötet
  Leif Degerman valdes.
 • 4. Val av sekreterare för mötet
  Lars Lundström valdes.
 • 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
  Fredrik Ferm och Mats Lindfors valdes.
 • 6. Godkännande av dagordning
  Godkändes av mötet.
 • 7. Rapporter från styrelsen och sektionerna
   
 • Hamncaféet
 • Abbas, från Don Vito är ny restauratör. Klubben har ställt höga krav på mat (inklusive barnmeny) och snabbhet. Det kommer också att säljas Gelato-glass från Alhems trädgård. Gräsklippning och städning av klubbstuga ingår i avtalet. Förskottsbetalning redan gjord samt därefter omsättningsbaserad hyra med a conto-betalning varje månad. Ettårigt avtal med möjlighet att förlänga. Uppstart så snart vi är klara med sjösättning mm.

 

 • Hamnutbyggnad
 • Tyngder (betongankare) utlagda. Allt har funkat bra. Ankarna ligger med bojar för att återfinna kättingarna. Observera att inte köra på bojarna i vår/sommar. Den 7 maj kommer 5 nya 38 tons betongbryggor, lossas från sågen och bogseras sedan på plats. Det blir ca 20 tillfälliga platser i sommar.
  Nästa etapp blir i höst/vinter, då bryggorna på D ska flyttas om till nya positioner. Bättre vågbrytning för A-bryggan kan då förväntas. De gamla betongbryggorna ska avyttras. Inför 2023 kommer det att bli en del omstuvningar av bryggplatser. Det kommer även att finnas utrymme för gästplatser. Budget är 3,3 mkr, håller hittills. Finansiering genom 2 mkr egna medel, resterande lån där SBU är borgensman.
 •  
 • Renovering av klubbstugan
 • Onsdagsgruppen varit där sen i höstas, bytt 4 fönster, renoverat väggen under dem (vattenskada), tagit upp golv och riktat upp det. Ny bättre isolering, spånplattegolv, gips på väggar, nytt innertak. Golvläggning pågår. I slutet av månaden börjar det vara klart. Bytt värmepump. Medlemmar uppmanas att hålla koll efter fräschare bord/stolar som vi kan få gratis.

 

 • Ny parkering
 • Efter muddring har vi fyllt igen muddringsbassängerna. Ytan är nu en ny parkering på ca 1600 m2. Kan även användas för vinteruppställning. Finns ytterligare yta är för framtida behov.

 

 • Reparation av elkabel
 • Elkabeln till de nyare båthusen är skadad och behöver lagas. Reparation bekostas av klubben då ansvaret ligger där, eftersom båthusägare betalat anslutningsavgift till klubben.

 

 • Skärgård/aktiviteter/utbildning
 • Hemsidan uppdaterad. Vad gäller stöd till skärgården önskas mer från kommunen, Leif tar exempel från Höga Kusten. Båtklubbarna har gjort gemensam skrivelse till kommunen kring hotet om rivning av kajen i Bjuröklubb.

 

 • Utveckling Lillhällan
 • Bidrag från Rörliga Båtlivet 20000 för akustikplattor till stugan på Lillhällan. Fyra nya kolgrillar. Årskort Lillhällan finns nu att köpa för 500 kr.

 

 • Extra föreningsdag i hamnen
 • Stormen i somras skadade en del förtöjningsbyglar. Nya specialtillverkade inköpta som förbättrar funktionen. Monteras preliminärt 26 mars, då arbetena görs bäst från isen.

 

 • Hemsidan
 • Mats Lindfors har planerat om hemsidan för att göra den tydligare. Genom Åsa Storfält har ungdomar hjälpt till att städa. Rubrik ”Kåge Hamncafé” leder till länk till arrendatorns sida. SBU kommer att erbjuda en gemensam plattform för anslutna båtklubbars hemsidor

 

 • Samarbete om utbildning Medborgarskolan
 • Förarbevis/-intyg för vattenskoter och båt. Rabatten för medlemmar är högre än medlemsavgiften, på så sätt kan vi få nya medlemmar. Det ska ingå sjövett i hamnen mm i deras utbildning för vattenskoter. Tage Staflund påpekar att problem med vattenskoter behöver anmälas till kustbevakningen, så det kommer till statistiken. Kustbevakningen har befogenhet att utfärda böter för olämplig körning.
 • Förarintyg för båt, taget före 1 maj, kan valideras till vattenskoterkort för 300 kr, före maj – 23. Distanskurser för förarintyg går att göra i ett snabbspår nu. Medlem betalar 1595 kr.

 

 • Statistik svenska båtklubbar
 • Rapport från Havsmiljöinstitutet. 190 000 båtklubbsmedlemmar. Vi tillhör de större klubbarna i landet, endast ca 10 % av är större än oss. 60 % av hamnarna är ideellt ägda.

 

 • 8. Övriga frågor och nya idéer

Fråga till seglare om onsdagssegling. Tage Staflund kan fortsätta hålla i det, kan bli 7 gånger med början 15 juni, med uppehåll i juli.

Mer information kring förtöjning, stormen gav flera skador. Förtöjningsregler kan lyftas tydligare på hemsidan. Ett stort problem är att ryckdämpare saknas hos många.

Vi har inga telefonlistor publicerade öppet längre, men båtar ska vara märkta med KBK-nummer, och så finns uppgifter i BAS. Också kan massmejl skickas ut till medlemmarna exempelvis vid storm.

Bryggan på Bergskäret, finns inga planer f n. Den kan snart behöva bytas.

Utredning kring lilla hamnen i Bjuröklubb görs, Länsstyrelsen ansvarar.

 • 9. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.50

 

Ordförande                                                         Protokollförare

 

 

_______________________                              _______________________

Leif Degerman                                                    Lars Lundström

 

 

 

Justeras                                                               Justeras

 

 

____________________________                    _____________________

Fredrik Ferm                                                      Mats Lindfors

 

 

Årsmöte 2021 protokoll
 

Protokoll fört vid årsmöte för Kåge Båtklubb onsdagen den 1 december 2021 kl. 19 00

 

 • 1.  Årsmötet öppnande.

          Vice ordförande Fredrik Ferm hälsade 28 medlemmar välkomna och öppnade årsmötet.

 

 • 2.  Årsmötets stadgeenlig utlysande.

          Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.

 

 • 3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet valde Fredrik Ferm till mötesordförande och Lars Lundström till   mötessekreterare.

 

 • 4. Val av rösträknare tillika justerare.

         Årsmötet valde Tage Staflund och Mats Bystedt till rösträknare och justerare.

 

 • 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga

 Fredrik Ferm föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.

 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och att den kan läggas till handlingarna.

 Se bilaga Verksamhetsberättelse.

 

 • 6. Årsbokslut, se bilaga

 Kassör Dan Stenberg föredrog det ekonomiska läget och presenterade Årsbokslutet

 med resultat och balansräkning,

        Årsmötet godkände Årsbokslutet och att det kan läggas till handlingarna.

        Se bilaga Årsbokslut.

 

 • 7. Revisionsberättelse

Revisor Anders Hettinger föredrog den revisionsberättelse som han och Curt Axelsson lagt fram.  Revisorerna föreslog att styrelsen skall ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Mötet godkände revisionsberättelsen. Se bilaga Revisionsberättelse.

 

 • 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 10 01 – 2021 09 30.

 

 • 9. Vinstdisposition

 Vinstdispositionen föredrogs av kassör Dan Stenberg,

 Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på vinstdisposition, att 218 172:-

 överförs till återinvesteringsfond.

 

 • 10. Val, se bilaga

Valberedningen föreslog kompletteringsval av Leif Degerman till ordförande på 1 år.     

Årsmötet valde Leif Degerman.

Valberedningen föreslog omval av Fredrik Ferm till vice ordförande på 2 år.         

Årsmötet valde Fredrik Ferm.

Valberedningen föreslog nyval av Isak Burman till kassör på 2 år.     

Årsmötet valde Isak Burman.

            

       Valberedningen föreslog omval av Anders Hedqvist till hamnkapten på 2 år.       

        Årsmötet valde Anders Hedqvist

        Valberedningen föreslog omval av Stina Bjurman till ledamot på 2 år.

        Årsmötet valde Stina Bjurman.

       Valberedningen föreslog omval av Ida Svensson till ledamot på 2 år.

        Årsmötet valde Ida Svensson

Valberedningen föreslog omval av Mats Lindfors till suppleant på 1 år.   

Årsmötet valde Mats Lindfors.

Valberedningen föreslog omval av Monica Holmgren till suppleant på 1 år.  

Årsmötet valde Monica Holmgren.

Valberedningen föreslog nyval av Pontus Berg till suppleant på 1 år.       

Årsmötet valde Pontus Berg

Valberedningen föreslog kompletteringsval av Åsa Storfält till ledamot på 1 år.

Årsmötet valde Åsa Storfält

 

        Val av revisor och revisorsuppleant

        Valberedningen föreslog nyval av Lars Wedin som revisor på 2 år.

        Årsmötet valde Lars Wedin.

        Valberedningen föreslog omval av Stellan Holmström som revisorssuppleant på 1 år.

        Årsmötet valde Stellan Holmström.

 

        Val av valberedning och suppleant

  Valberedningen föreslog nyval av Kristoffer Holmström som valberedningens

  sammankallande på 1 år.

   Årsmötet valde Kristoffer Holmström,

   Valberedningen föreslog nyval av Anders Pettersson som ledamot i valberedningen på 1

   år.                  

   Årsmötet valde Anders Pettersson.

   Valberedningen hade inget förslag på den tredje ledamoten i valberedningen, men

   föreslog att posten ska företrädas av Jan Nygren till dess ny kandidat har hittats

   Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget och att valberedningen fortsätter sitt arbete.

   Valberedningen föreslog nyval av Jan Nygren som suppleant i valberedningen på     

   1 år.

   Årsmötet valde Jan Nygren.

 

 • 11. Fastställande av styrdokument för 2022, se bilaga

Stina Bjurman gick igenom styrdokumentet som är utan förändringar sedan föregående år. Årsmötet fastställde styrdokumentet

Se bilaga Styrdokument.

 

 • 12. Fastställande av regler för 2022, se bilaga

Årsmötet beslutade att fastställa reglerna enligt styrelsens förslag, dock att styrelsen uppmanas att förtydliga kommunikationen kring ”minimera svallvågor”

Se bilaga Regeldokument.

 

 • 13. Motioner till årsmötet (inga inkomna)

         Inga motioner har inkommit.

 

 • 14. Fastställande av årsprogram 2022, se bilaga

Ida Svensson föredrog styrelsens utsända förslag för 2022

   Årsmötet fastställde årsprogrammet.

  Se bilaga Årsprogram.

 •  

 

 • 15. Fastställande av ersättning till styrelse

         Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att befintliga ersättningar skall ligga  

         kvar på 100 kr per bevistat styrelsemöte, dock max 900 kr per år.

 

 • 16. Fastställande av verksamhetsplan/utveckling för 2022, se bilaga

         Fredrik Ferm gick igenom den verksamhetsplan/utveckling som styrelsen föreslagit.

   Årsmötet beslutade att anta föreslagen verksamhetsplan/utveckling.

   Se bilaga Verksamhetsplan/utveckling.

  

 

 • 17. Budget för 2022, se bilaga

   Dan Stenberg föredrog den av styrelsen föreslagna budgeten och investeringar.

         Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och investeringar.

         Se bilaga Budget.

 

 • 18. Fastställande av avgifter för 2022, se bilaga

   Dan Stenberg föredrog de av styrelsen föreslagna avgifterna.

        Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på avgifter.

        Se bilaga Avgifter.

 

 • 19. Ändring av stadgar, se bilaga

 Ordförande föredrog de av styrelsen föreslagna ändringarna (bl a språkliga justeringar)

På årsmötet framkom ändringsförslag i §8, om en ny §8 i dagordningen (beslut om vinstdisposition, övriga punkter i dagordningen kvarstår och numreringen förskjuts), i §12:6 (utelämna ett ord), §15 (firmateckning),

Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna förslagen på ändringar av stadgarna,

vilket betyder att stadgarna ändras vid årsmötet.

Se bilaga Stadgar.

 

 • 20. Rapport från styrelsen om aktuella frågor

 

Fredrik Ferm presenterade hamnutbyggnaden (se bilaga Utbyggnad av hamn – Aktuellt läge 2021-11-12

 

Anders Hedqvist rapporterade om arbetet med mudderbassängen och dess framtida användning

 

Hans Öhlund rapporterade om den pågående renoveringen av klubbstugan med ca 10 personer

 

Anders Hedqvist rapporterade om truck och kran, med önskemål om att få utbilda nya förare

 

Lars Lundström rapporerade om sammanfattningen av medlemmarnas möjlighet att bidra med arbete, enligt enkätsvar.

 

Fredrik Ferm berättade om caféet som fn saknar arrendator. Ny ska upphandlas efter helgerna. Leif Degerman nämnde några intressenter.

 

 

 • 21. Övriga frågor

 

Vice ordförande Fredrik Ferm tackade avgående kassör Dan Stenberg samt avgående suppleanten Hans Öhlund. Övriga för avtackning, Rikard Waldemark, Ejja Häman Aktell och Robert de Vahl var inte närvarande.

 

 • 22. Årsmötets avslutning

         Fredrik Ferm avslutade årsmötet med att tacka för visat intresse.

 

 

 

Mötesordförande                   Sekreterare                                        Justerare 

 

 

………………………            ………………………                         ………………………….

Fredrik Ferm                            Lars Lundström                                   Tage Staflund

 

 

                                                                                                             …………………………..

                                                                                                             Mats Bystedt