Info från styrelsen

Publicerad i Nyheter | 0

Sommaren har nu kommit på allvar och det är härligt att se allt liv och rörelse både i hamnen och på caféet som öppnade för ett par veckor sedan.

Från styrelsen vill vi uppmärksamma dig på ett par saker som kan bidra ytterligare till trivseln:

När du går in och ut ur hamnen, så tänk på att följa farleden som är utprickad med röda och gröna prickar. Gena inte i området mellan de röda och gula bojarna vid hamninloppet. Bojarna markerar kättingar till betongankare som vi ska förankra bryggor i till hösten. Om bojarna lossnar, så blir det svårt att hitta igen kättingarna. Självklart håller vi max tre knop även genom farleden.

Snälla, tänk också på att ta det lugnt när du kör bil på hamnområdet, det är mycket folk inklusive barn i rörelse bland parkerade bilar i sommar, dessutom är det bra om vi försöker minimera att dra upp damm.

Med vänlig hälsning och önskan om en fortsatt fantastisk båtsommar.

Styrelsen.