Tur längs Skellefteälven

Skelleftealven

Den viktigaste ändringen är att det inte längre finns några prickar på stenkistorna som ligger på norra sidan älven, uppströms Café Kajutan i Stackgrönnan. Ledbeskrivningen är endast en vägledning för din tur på älven. Du har själv ansvar för din färd med båt.