Datum Dag Aktivitet
13-mar onsdag Vårmöte kl 19.00
15-apr måndag Träff truck- och kranförare. Nya hälsas välkomna
02-maj torsdag Föreningsdag: Bryggsättning mm
07-maj tisdag Föreningsdag: Bryggsättning mm
22-maj onsdag 17:00 Sjösättning 1
26-maj söndag 09:00 Sjösättning 2
28-maj tisdag Föreningsdag: Städning mm
01-jun lördag 09:00 Sjösättning 3
01-jun lördag Föreningsdag: Lillhällan, städning mm
04-jun tisdag Föreningsdag: Städning mm
21-jun fredag Midsommarhelg på Lillhällan
22-jun lördag Midsommarhelg på Lillhällan
17-aug lördag Surströmming på Lillhällan och i hamnen – knytkalas
31-aug lördag Båtsista med förrättsfest på Lillhällan
04-sep onsdag Båtupptagning 1
15-sep söndag Båtupptagning 2
21-sep lördag Båtupptagning 3
21-sep lördag Föreningsdag: Vinterstängning Lillhällan och Bergskäret
28-sep lördag Föreningsdag: Hamnen, avstängning av vatten på bryggor och hamnplan, städning mm
05-okt lördag Föreningsdag: Hamnen, upptagning av bommar C-bryggan
04-dec onsdag Årsmöte kl. 19 00

Under vintern planeras träffar för daglediga för att prata båtliv och fika tillsammans.
Blir ett antal onsdagar kl 13.00 i klubbstugan. Se kommande separat utskick.

Om det på grund av utveckling av våra anläggningar, eller om det av andra särskilda skäl uppstår behov, ger årsmötet styrelsen befogenhet att göra ändringar i årsprogrammet