Datum Dag Aktivitet
09-mar onsdag Vårmöte-klart
26-mar lördag Föreningsdag: Reparationsarbete efter stormen
04-maj onsdag Föreningsdag: Bryggsättning mm
10-maj tisdag Föreningsdag: Bryggsättning mm
15-maj söndag Sjösättning 1
21-maj lördag Sjösättning 2
30-maj måndag Sjösättning 3
31-maj tisdag Föreningsdag: Städning mm
04-jun lördag Föreningsdag: Lillhällan städning mm
07-jun tisdag Föreningsdag: Städning mm
24-jun fredag Midsommarhelg på Lillhällan
Jul/aug Sommareskader
20-aug lördag Surströmming på Lillhällan och i hamnen
26-aug fredag Ljusfest Kågefjärden
27-aug lördag Båtsista Lillhällan
31-aug onsdag Båtupptagning 1
11-sep söndag Båtupptagning 2
17-sep lördag Båtupptagning 3
25-sep söndag Föreningsdag: Bommar C-brygga, avstängning av vatten på bryggor och hamnplan, städning mm
01-okt lördag Föreningsdag: Bryggupptagning Lillhällan och Bergskäret
Flytt av D-brygga, städning mm
08-okt lördag Föreningsdag. Flytt av D-brygga, städning mm
15-okt lördag Föreningsdag. Flytt av D-brygga, städning mm
30-nov onsdag Årsmöte kl. 19 00

Om det på grund av utveckling av våra anläggningar, eller om det av andra särskilda skäl uppstår behov, ger årsmötet styrelsen befogenhet att göra ändringar i årsprogrammet