Datum Dag Aktivitet
15-mar onsdag Vårmöte kl 19.00
03-maj onsdag Föreningsdag: Bryggsättning mm
09-maj tisdag Föreningsdag: Bryggsättning mm
14-maj söndag Sjösättning 1
20-maj lördag Sjösättning 2
29-maj måndag Sjösättning 3
30-maj tisdag Föreningsdag: Städning mm
03-jun lördag Föreningsdag: Lillhällan städning mm
07-jun onsdag Föreningsdag: Städning mm
23-jun fredag Midsommarhelg på Lillhällan
24-jun lördag Midsommarhelg på Lillhällan
19-aug lördag Surströmming på Lillhällan och i hamnen
26-aug lördag Båtsista med förrättsfest på Lillhällan
30-aug onsdag Båtupptagning 1
10-sep söndag Båtupptagning 2
16-sep lördag Båtupptagning 3
24-sep söndag Föreningsdag: Hamnåtgärder, avstängning av vatten på bryggor och hamnplan, städning mm
30-sep lördag Föreningsdag: Bryggupptagning Lillhällan och Bergskäret,
bommar C-bryggan, städning mm
07-okt lördag Föreningsdag. Städning och återstående arbete.
06-dec onsdag Årsmöte kl. 19 00

Om det på grund av utveckling av våra anläggningar, eller om det av andra särskilda skäl uppstår behov, ger årsmötet styrelsen befogenhet att göra ändringar i årsprogrammet